Privacybeleid DMU


Persoonsgegevens die wij verwerken

Daag Me Uit verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Voorkeuren van uw favoriete sporten of spellen
 • Leeftijd
 • Locatiegegevens (U kunt zelf bepalen of u dit wil)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Daag Me Uit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over appbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daagmeuit.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.Waarom we gegevens nodig hebben


Daag Me Uit verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:


 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om sporters met elkaar te verbinden. Wanneer u in een competitie zit, deelt u uw persoonlijke gegevens met de andere deelnemers van de competitie. Dit is nodig voor het inzicht van het profiel.
 • Wanneer je eigenaar word van een competitie ga je akkoord met het openbaar stellen van uw e-mailadres. Zo kunnen gebruikers contact opnemen of extra informatie aanvragen over deze competitie.


Hoe lang we gegevens bewaren

Daag Me Uit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: Net zolang tot dat u aangeeft het account te verwijderen.Delen met anderen

Daag Me Uit deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer u zich toevoegt aan een competitie worden uw persoonlijke gegevens openbaar gesteld aan de andere competitiedeelnemers. Ook wanneer er een wedstrijd gepland staat worden de persoonsgegevens openbaar gesteld met uw tegenstander.In kaart brengen websitebezoek

Daag Me Uit gebruikt geen cookies.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via profiel van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@daagmeuit.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daag Me Uit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Beveiliging

Dat Merk Ik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons team of via info@daagmeuit.nl. Dat Merk Ik heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.- Wij gebruiken een autorisatiesysteem om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Iedereen behalve u zelf kan geen toegang krijgen over deze gegevens.Akkoord gaan met ons privacy beleid

Wanneer u zich registreert gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Disclaimer DMU


Definities
App: Daag me uit met onderliggende pagina’s;
Gebruiker: gebruiker van de app Daag me Uit;
Bedrijf: Dat Merk Ik de uitgever van de app Daag me Uit;

  Het onderstaande is van toepassing op onze app. Door het installeren van de app stemt u in met deze disclaimer. Daag Me Uit is een product van Dat Merk Ik. Alle aangeboden informatie op Daag Me Uit is eigendom van Dat Merk Ik en haar content providers. Elke vorm van herpublicatie van de inhoud van Daag Me Uit,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dat Merk Ik, is nadrukkelijk verboden. Ook als het een deel van de inhoud betreft. Daag Me Uit is een administratieve tool die het makkelijk maakt om een competitie te organiseren en wedstrijden af te stemmen. Deelname aan wedstrijden is voor eigen risico. Dat Merk Ik probeert de informatie die zij aanbiedt op Daag me uit zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen we hier geen garantie voor afgeven en blijft het mogelijk dat de informatie onvolledig of verouderd is. Ook omdat de app afhankelijk is van de aangeboden informatie van derden. Dat Merk Ik aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid op welke wijze dan ook voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van Daag Me Uit. Aan de informatie genoemd in de app kan op geen enkele wijze recht worden ontleent. Dat Merk Ik is gerechtigd op ieder moment onaangekondigd de aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen. Dat Merk Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opslagen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen waarvoor deze gegevens bestemd zijn. Met uitzondering in het geval dat Dat Merk Ik wettelijk verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van Daag Me Uit of om de rechten van Daag Me Uit te beschermen. Er wordt met regelmaat backups gemaakt van de aangeboden informatie en de door de gebruiker verstrekte gegevens. Dat Merk Ik is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van het verlies van gegevens. Met het installeren van de app geeft u toestemming tot het toesturen van push notificaties. In het beheerdersmenu kunt u uw voorkeuren desgewenst aanpassen.

Copyright Dat Merk Ik 2017